C DB 1

Renovatie C-DB.

Een oude hoeve gelegen op de grens van een natuurgebied werd herbestemd naar een hedendaagse vakantiewoning. Dezer opporuniteit was onmiddellijk ook de aanleiding om het pand naar een hedendaags comfortpeil te brengen door middel van een grondige renovatie. Het was hierbij de uitdrukkelijke wens van de bouwheer te refereren naar de klassieke witgeschilderde kustvilla’s met strooien dak van weleer.

C DB 2
C DB 3
  • locatie: nieuwpoort
  • aard: uitbreiding en renovatie eensgezinswoning
  • context: zonevreemd gebied
  • status: uitgevoerd
  • grootte: 250 m2
C DB 4
C DB 5
C DB 6 jpg