Veld K Bureau3

VELD K ARCHITECTEN, ONDER LEIDING VAN TOM VAN DE KERCKHOVE EN MATHIEU VAN DE VELDE, HEEFT EEN RUIME ERVARING IN UITEENLOPENDE ARCHITECTUUROPDRACHTEN: WONINGEN & APPARTEMENTEN, UTILITEITSGEBOUWEN & KANTOREN, PUBLIEKE GEBOUWEN, INTERIEUR & DESIGN EN DIT ZOWEL IN NIEUWBOUW ALS RENOVATIE.

DEZE BEWUSTE KEUZE VOOR DIVERSITEIT MAAKT VAN ELKE OPDRACHT EEN NIEUWE UITDAGING. DE ONTWERPEN ONTSTAAN STEEDS IN DIALOOG MET DE OPDRACHTGEVER, VIA EEN WEDSTRIJDPROCEDURE OF EEN INTERACTIEF STUDIE- EN GROEIPROCES. DE NODEN EN WENSEN VAN DE OPDRACHTGEVER VERTALEN WIJ IN HERKENBARE EN UNIEKE REALISATIES, WAARBIJ WE GERICHT ONDERZOEK VERRICHTEN NAAR EEN VERNIEUWENDE VORMGEVING, EIGENTIJDS MATERIAALGEBRUIK EN EEN VERFIJNDE DETAILLERING. WE KADEREN ONZE OPDRACHTEN OOK STEEVAST BINNEN EEN BREDERE RUIMTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT, WAARBIJ ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE ASPECTEN NIET VERONACHTZAAMD WORDEN.

HET STREVEN NAAR EEN SAMENSPEL VAN BALANS TUSSEN DEZE ELEMENTEN MAAKT ONZE ONTWERPEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN RELEVANT. DE PRIVATE EN PUBLIEKE GEBOUWEN EN RUIMTES DIE WE ONTWERPEN KRIJGEN OP DIE MANIER EEN EIGEN ROL EN BETEKENIS IN HET SOCIAAL-CULTUREEL WEEFSEL VAN DE GEBOUWDE OF LANDSCHAPPELIJKE OMGEVING.