Public and development

Steeds denser wonen en leven, daar gaat onze samenleving steeds meer naar toe. Winkelen, werken, ontspanning en wonen bevinden zich op korte afstand van elkaar. Architectuur biedt de mogelijkheid om deze functies in een logische overeenstemming naar elkaar te verhouden.

Veld K architecten wil maatschappelijk relevant zijn. Reflecteren over de noden van onze samenleving, daar dragen we ons steentje toe bij. We werken architectuur uit die een meerwaarde betekent voor de omgeving en haar gebruikers. Daarom luisteren we naar de de wensen van de bouwheren en gebruikers en vertalen we dit naar een doordacht ontwerp. Vervolgens bontzorgen we het volledige traject van opmaak omgevingsvergunning, tot aanbesteding en werfcoördinatie en -controle.