Housing contemporary

Hedendaagse Architectuur is een veruitwendiging van een cultuur.
Compositie, programma, functionaliteit en oriëntatie vertalen zich in een
architecturaal opus.