Laleman schets

Hofstede L.

De bestaande hoeve wordt afgebroken en herbouwd op gewijzigde locatie.
In samenspraak met de gemeente werd een haalbaarheidsstudie opgesteld om de grenzen van het project af te bakenen. De woning is geconcipieerd als hofstede die zich verheft ten opzichte van de nieuwe bijgebouwen. Aan de voorgevel werd een meer gesloten sfeer gecreëerd t.o.v. het binnenplein. Aan de achterzijde werd het weidse landschap maximaal naar binnen getrokken. Het binnenplein werd zodanig ontworpen dat de woning uitstraalt ten opzichte van de rest van de site. De nieuw ontworpen binnenweg werkt dit ondermeer in de hand.

  • locatie: Jabbeke
  • aard: nieuwbouw van een woning met twee losstaande bijgebouwen
  • context: zonevreemd gebied
  • status: in uitvoering
  • grootte: 18.195 m2