Laleman schets

Hofstede L.

  • locatie: Jabbeke
  • aard: nieuwbouw van een woning met twee losstaande bijgebouwen
  • context: zonevreemd gebied
  • status: in uitvoering
  • grootte: 18.195 m2