Deruyck schets

Hofstede DR.

De bestaande hoeve wordt afgebroken en maximaal herbouwd volgens de grenzen van zonevreemde bebouwing. Het uitgangspunt bestond er in een hofstede te creëren die reeds de evolutie van honderdvijftig jaar landbouw heeft doorstaan. Inplanting, oriëntatie en programma worden vermengd tot 1 logisch geheel dat perfect aansluit bij de verwachtingen van de bouwheer. Het agrarisch Leie-landschap wordt zo aangevuld met een hofstede eigen aan stijl en omgeving. In de omgevingsaanleg werd aandacht besteed aan streekeigen groen die de hofstede maximaliseert.

Deruyck inplanting ZW
Deruyck fotopand
  • locatie: deinze
  • aard: nieuwbouw van een woning met aangrenzend bijgebouw en twee losstaande bijgebouwen
  • context: zonevreemd gebied
  • status: in uitvoering
  • grootte: 20.624 m2
Deruyck fotopand2