Inplanting schets B

Cohousing Gentbrugge

De grote vraag naar cohousing toont aan dat er dringend nood is aan een andere manier van leven.

Het laat zien hoe deze generatie een antwoord biedt op het huidige maatschappelijke probleem van verkapte verstedelijking.

Dit antwoord is een kans om een inhaalbeweging te maken en de hedendaagse manier van stedelijk leven te veranderen.

Als we dit vertalen in de praktijk dan is dit probleem ook een toekomstig valluik voor Gentbrugge.

Concept1
Concept2
  • locatie: Gentbrugge
  • aard: masterplanning
  • context: stedelijk gebied
  • grootte: 12.000 m2
Concept3
Concept4